TKYD Anadolu Panelleri’nin Beşincisi Balıkesir’de yapıldı

TKYD Anadolu Panelleri’nin Beşincisi Balıkesir’de yapıldı

TKYD Anadolu Panelleri’nin Beşincisi Balıkesir’de yapıldı

SAKA: “İYİ YÖNETİM İYİ YATIRIM ÇEKER”

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği’nin (TKYD) Dünya Gazetesi iş birliği ile hayata geçirdiği, Anadolu’daki şirketlere kurumsal yönetimin öneminin anlatıldığı “Anadolu Panelleri” serisinin bir yenisi Balıkesir Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, “TKYD olarak son 20 yıldır edindiğimiz bilgi birikimiyle Anadolu’yu şehir şehir geziyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil ülkemizin, toplumumuzun refahı için de gerçekleştirmeliyiz” mesajını verdi.

Kurumsal yönetim anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından beri faaliyetlerini yürüten Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin, Dünya Gazetesi iş birliği ile gerçekleştirdiği “Anadolu Panelleri Serisi”nde Balıkesir Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Panele Balıkesir’de faaliyet gösteren firmaların temsilcileri de katıldı.

Balıkesir Sanayi Odası’nda yapılan “Neden Kurumsal Yönetim?” konulu panelin moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz yaptı. Panelde, TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki yer aldı.

Panelin açılışında konuşan TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin kurumsal yönetim kavramının, ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. “Yorulmadan, yılmadan TKYD olarak son 20 yıldır edindiğimiz bilgi birikimiyle Anadolu’yu şehir şehir geziyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil ülkemizin, toplumumuzun refahı için de gerçekleştirmeliyiz” diyen Dr. Tamer Saka, şunları söyledi:

“TKYD olarak ‘Kurumsal Yönetim’ anlayışının ülkede tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından itibaren faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket ediyoruz.

Pandemiden önce Anadolu Panelleri adı altında bugüne kadar çeşitli illerde 50’yi aşkın seminer, panel gerçekleştirip kurumsal yönetimi anlatma imkânı yakaladık. Bugün burada Marmara ve Ege denizlerine kıyısı olan, Türkiye’nin en çok adasını bünyesinde barındıran doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle gerçek bir turizm cenneti olan, ülke ekonomisi içindeki yeri ve etkisiyle en önemli şehirlerimizin başında gelen Balıkesir’de dostlarımızla yüz yüze bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyum.”

Türkiye’nin, en büyük ve en yoğun ulaşım güzergahı üzerinde bulunan Balıkesir’de sanayinin payının % 51 civarında olduğunu hatırlatan Saka, “Ülkemizin sanayi açısından gelişmiş iki bölgesi arasında yer alan ve ekonomiye etkisi çok büyük olan Balıkesir’in sadece sanayi değil, sahil kesimlerinde zeytincilik, bağcılık ve balıkçılık, iç kesimlerinde ise tarım, hayvancılık, ormancılık ve madencilik faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkısı oldukça yüksektir” diye konuştu.

Saka, konuşmasında şunları söyledi:

“Altı organize sanayi bölgesi bulunan Balıkesir, ülke ekonomisine onlarca yıldır katkı sağlayan, farklı büyüklükteki üretim şirketlerine ev sahipliği yapan bir sanayi merkezidir. Bu nedenle bu işletmelerin devamlılığının sağlanması, sadece, sahipleri açısından değil, şehir, bölge ve ülke için de hayati öneme işaret etmektedir.

Geldiğimiz bu noktada ülkenin her şehrinde olduğu gibi Balıkesir için de teknoloji, yeşil ekonomi, inovasyon, çağın gerekleri ile donanmış insan kaynağı ve veri üzerine inşa edilmiş yeni, yaratıcı, uygulanabilir stratejilere ve büyüme modellerine ihtiyaç vardır. Unutmamak gerekir ki “iyi yönetim, iyi yatırımı çeker”. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilmeleri, sürdürülebilir yapılar olabilmeleri ne kadar kurumsal bir anlayışla yönetildiklerine direkt bağlıdır.”

Dr. Tamer Saka, Dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin kurumsal yönetim kavramının ülkelerin ve kurumların rekabetçiliğini devam ettirebilmeleri için ne derece önemli bir araç olduğunu açık bir şekilde ortaya konduğunu söyledi.

“Dünya muazzam bir değişim sürecinin içerisinden geçmektedir” diyen Saka, şunları söyledi: “Karşı karşıya olduğumuz problemler hiç olmadığı kadar karmaşık riskler içermektedir. Dünya kapsamlı bir şekilde yeni bir ekonomik ve siyasal dengeye evrilmektedir. Bu değişim sürecini alışagelmiş olduğumuz büyüme modelleri ile geçiştirebilmemiz mümkün olmayacaktır.”

Panelin açılışında konuşan Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış ise kurumsal yönetimin kurumların devamlılığını sağlanmasında etkili bir yönetime sahip olması için gereken ilkeler bütünlüğü olduğunu hatırlatarak, ““Ülkemizde ticari hayatta ortaklık kültürünün zayıflığından ve aile şirketlerinin uzun ömürlü olmamasından yakınmaktayız. Öyle ki 100 yılı aşan firma sayımız bir elin parmakları kadar. Şirketlerimizin %95 ‘i aile şirketi ve üçüncü, dördüncü nesillere devamını sağlamanın endişesi içindeyiz. Türkiye’de ortalama 34 yıl ömür biçilen aile şirketleri için kurumsal yönetim ilkelerini benimsemek şirketlerin devamı için kritik rol oynuyor” dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı paneldeki konuşmasında, sürdürülebilirlik konusunda mevzuatların önemli olduğunu ama bu konunun içselleştirilmesi ve sorgulanmasının çok daha önemli oluğunu söyledi. Yırcalı, “Şirketlerde artık karlılık öne çıkıyor. Girişimcilik ve uzmanlaşma öne çıkıyor. Şirketler kurumsallaşmayı önemseye ve vizyonların çalışanlarla paylaşıldığı bir noktaya geliyor. En büyük problem aile işletmelerinde iç kontrol ve iç denetim en büyük problem. Bir tarafatan geleceğe hızla koşarken, içerde bir dizi sorun yumağı oluşuyor. Özellikle ilk kuşak patronlar şirkete bir el freni mekanizması oluşturuyor. Kurumsal yönetim doğru uygulanmadığı takdirde istenilen sonuca ulaşmak zorlaşıyor. Aile şirketlerine terzi modeli kurumsallaşma gerekiyor” dedi.

Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ise paneldeki konuşmasında ekonomideki sık yaşanan görev değişikliklerinin şirketlerdeki kurumsal yönetimi nasıl etkilediğini anlattı.

Balat Gazetesi

1989 yılında Televizyon, Radyo sonrasında Dijital Medya, Dergi ve Gazetecilik yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.