Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimi Aday ve Seçmen Listeleri belli oldu

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimi Aday ve Seçmen Listeleri belli oldu

Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçimi Aday ve Seçmen Listeleri belli oldu

Basın İlan Kurumu 32. Dönem Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri Seçiminde aday ve seçmen listeleri kesinleşti.

KURUMSAL HABERLER

SEÇMEN LİSTESİNE (HAZİRUN) ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2023-2025 yılları arasında Anadolu gazetelerini temsilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda görev yapacak 3 üyenin belirleneceği seçim, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde seçimler ertesi güne bırakılacak.

Aday olunan bölgeler ve aday isimler şöyle:

Yönetim Kurulumuzun 23 Kasım 2022 tarihli toplantısında; Basın İlan Kurumu 32. Dönem (Şubat 2023 – Şubat 2025) Genel Kurulu’nda görev alacak Anadolu gazete sahiplerinden (3) temsilcinin belirlenmesi için 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da Mamak-Ankara’da kâin Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıda seçim yapılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçime katılma hakkını haiz gazete sahiplerinin en az onda birinin katılım sağlaması şartıyla, ertesi gün aynı yer ve saatte seçimin tekrarlanmasına karar verilmiştir.

KURUMSAL HABERLER

Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan ve resmi ilan yayınlayan Anadolu gazetelerinin sahiplerini temsilen Kurumumuz 32. Dönem Genel Kurulu’nda görev alacak farklı coğrafi bölgelerden 3 (üç) üyenin tespiti için yapılacak söz konusu seçime ilişkin olarak, 12/12/1997 tarihli ve 23198 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak uyulması gerekli usul ve esaslar aşağıdaki şekilde saptanmıştır.

SEÇİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 1. Seçim, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00’da “Durali Alıç Mahallesi, 991. Sokak, No: 9, Mamak – ANKARA” adresinde kâin Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda yapılacaktır.
 2. Genel Müdürlüğümüz tarafından 16 Aralık 2022 tarihi itibariyle, muhatap gazetelerin künyesinde gösterilen gazete sahiplerine, gazete sahibi künyede gösterilmemiş olanların ise tüzel kişi temsilcilerine seçim davetiyeleri gönderilmiş bulunmaktadır.
 3. Gazete sahibi tüzel kişiler, seçime katılma ve seçilme haklarını, gazetenin tüzel kişiliğini temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyesine veya genel müdüre, bu ünvanlı kişilerin bulunmadığı takdirde temsil ve ilzam etme yetkisi bulunan ortağı konumundaki yöneticilerine yazılı olarak devredebilir.
 4. Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi tüzel kişi tarafından seçime katılma ve seçilme hakkı devredilen ortak konumundaki gerçek kişiler; seçimde oy kullanmak üzere ilgili gazetenin asgari fikir işçileri kadrosunda en az altı aydır ara vermeden yer alan bir kişiye veya aynı seçime katılma hakkını haiz başka bir gazete sahibine yazılı olarak yetki verebilir.
 5. Birden fazla gazete sahibi olanlar dilerse, bütün vekâletlerini gazetelerinden birinin asgari fikir işçileri kadrosunda bir kişiye veya aynı seçime katılma hakkını haiz başka bir gazete sahibine verebilir. Vekâlet suretiyle oy kullanacaklar da sadece bir gazete sahibinin vekâletini veya vekâletlerini alabilir.
 6. Gazete sahibi gerçek kişiler, seçilme hakkını bir başka kişiye devredemez.
 7. Gazete sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri, seçime bizzat katılamadıkları takdirde, adlarına oy kullanmak için yetki verdikleri kişinin bilgilerini seçim davetiyesi üzerindeki ilgili bölüme yazarak imzalamaları ve bu davetiyelerin 6 Ocak 2023 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze teslim edilmiş olması gerekmektedir.
 8. Temsilci seçilmek isteyenlerin, 12 Ocak 2023 tarihine kadar, bir dilekçeyle Genel Müdürlüğümüze adaylık başvurusu yapması ve ayrıca, ilgili gazete sahibinin tüzel kişi olması durumunda bu dilekçenin ekinde tüzel kişiliğin seçime katılma ve seçilme hakkının temsil ve ilzam etme yetkisi olan başvurana devredildiğine dair yönetim kurulu kararı ile başvuranın ortaklık belgesinin bulunması gerekmektedir.
 9. Seçmen listeleri; muhatap gazetelerin künyesinde gösterilen gazete sahibi, gazete sahibi künyede gösterilmemiş ise tüzel kişi temsilcisi, ya da bunların adlarına oy kullanmak için yetki verdiği kişilerden oluşturulacaktır.
 10. Seçmen listeleri ve seçimde kullanılacak birleşik oy pusulaları, Genel Müdürlüğümüz tarafından 25 Ocak 2023 tarihine kadar aşağıda belirtilen her seçim sandığı için ayrı ayrı hazırlanacak ve seçim günü sandık görevlilerine teslim edilecektir.
S.No:Sandık AdıOy Kullanacak İller
1Akdeniz BölgesiAdana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye.
2Doğu Anadolu BölgesiAğrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van.
3Ege BölgesiAfyonkarahisar, Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Uşak, Muğla.
4Güneydoğu Anadolu BölgesiAdıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.
5İç Anadolu BölgesiAksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Kayseri.
6Karadeniz BölgesiAmasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
7Marmara BölgesiBalıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova.
 1. Seçim için 25 Ocak 2023 tarihinde yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçime katılma hakkını haiz gazete sahiplerinin en az onda birinin katılım sağlaması şartıyla, ertesi gün aynı yer ve saatte seçim tekrarlanacaktır. Seçime müşahit olarak Kurumumuz Genel Müdürü Sayın Cavit ERKILINÇ İştirak edecektir.
 2. Divan Başkanlığı,  seçmenlerin kendi aralarında seçecekleri biri başkan, ikisi yazman olan 3 (üç) kişiden  oluşturulacaktır.
 3. Divan Başkanlığı tarafından her sandık için 3 (üç)’er kişilik sandık kurulu görevlileri belirlenecektir.
 4.  Seçimde kullanılacak birleşik oy pusulaları,  seçmen listesinde adları bulunanlardan; gazete sahibi veya tüzel kişi temsilcisi olanlara seçim davetiyesinin ibrazı ve kimliklerini bir belgeyle kanıtladıktan sonra, bunların adlarına oy kullanmak üzere yetkili kılınan kişilere ise kimliklerini bir belgeyle kanıtladıktan sonra sandık görevlileri tarafından imza karşılığı verilecektir.
 5.  Seçim, gizli oy, açık ayırım esasına göre yapılacaktır. Farklı coğrafi bölgelerden seçilecek 3 (üç) temsilci sayısından fazla ad yazılmış olan oylar geçersiz sayılacaktır.
 6.  Sandık kurulları tarafından düzenlenecek sayım tutanakları, katılımcılar tarafından imzalanmış seçmen listeleri ve verilen oy pusulaları ile birlikte birleştirme tutanağı düzenlenmek üzere Divan Başkanlığına teslim edilecektir.
 7.  Farklı coğrafi bölgelerden seçilebilmek için, seçime katılanların en az yarısından bir fazlasının oyunu almak gerekir. Bu mümkün olmadığı takdirde, ikinci turda, farklı coğrafi bölgelerden en çok oy alan 3 (üç) aday seçilmiş sayılır.
 8.  Divan Başkanlığı tarafından, seçimde yapılan işlemleri ve seçim sonuçlarını belgelemek üzere seçilenlerin sayısından bir fazla sayıda seçim sonuç tutanağı düzenlenecektir. Bunlardan biri  aynı gün belgeleri ve oy pusulaları ile birlikte Kurum müşahidine teslim edilecek, diğer nüshalar ise seçilenlere verilecektir.
Bölge AdıAdayın Adı SoyadıGazete Adı
Akdeniz BölgesiMehmet Ali DİMYeni Alanya Gazetesi
Güneydoğu Anadolu BölgesiTahir GÜLEBAKUrfanatik Gazetesi
Karadeniz BölgesiErdoğan ERİŞENOrdu Hayat Gazetesi
Karadeniz BölgesiYusuf Ziya ÇAKIRGazete Arena Gazetesi
Marmara BölgesiMehmet ERGÜNDeğişim Gazetesi
Marmara BölgesiÜmit BABACANYaşam Gazetesi

Balat Gazetesi

1989 yılında Televizyon, Radyo sonrasında Dijital Medya, Dergi ve Gazetecilik yapmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.